„JEŻEWSKIE KARPIOWANIE”
VI ZAWODY W WĘDKARSTWIE KARPIOWYM „O PUCHAR BURMISTRZA BORKU WIELKOPOLSKIEGO”
03-07 czerwca 2015r.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zawody mają status Eliminacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym (PFWK)

2. Organizatorem zawodów jest PZW Koło Borek Wielkopolski
* podmioty wspomagające organizacje zawodów:
- PZW Okręg – Poznań
- Urząd Miejski – Borek Wielkopolski
- ,,Carpshop” – sponsor główny zawodów – ,,Maniak” – sponsor sektorowy – ,,Klub Karpiowy Karpik”

3. Organizator zapewnia miejsca parkingowe (przy stanicy wędkarskiej) dla pojazdów tych zespołów, którym w drodze losowania przypadną stanowiska, do których nie będzie można dojechać z uwzględnieniem ustalenia II/23- regulamin zawodów.

4. Organizator, w trakcie trwania zawodów zapewnia możliwość realizacji zamówień na artykuły spożywcze (za wyjątkiem alkoholu), wraz z dostarczeniem na stanowisko.

5. Opłata startowa dla startujących wynosi 600,00 PLN. (sześćset złotych) od pary;

6. Opłata dla osoby towarzyszącej – ,,team runner” wynosi:
- 100,00 z wyżywieniem (cały czas trwania zawodów) – 20,00 bez wyżywienia (cały czas trwania zawodów)

7. Termin rozegrania zawodów: 03 -07 czerwca 2015 rok

8. Miejsce rozegrania zawodów: zbiornik „Jeżewo”, położony na terenie Gminy Borek Wielkopolski

9. Rozpoczęcie zawodów (wędkowanie): 03 czerwca (środa) 2015 rok, godzina 18.00

10. Zbiórka uczestników zawodów: 03 czerwca 2015 r (środa), stanica wędkarska Koła PZW-Borek Wielkopolski, godzina 10.00

11. Wpisanie pary na listę startową zawodów nastąpi z dniem dokonania wpłaty całej kwoty opłaty startowej (600,00) bądź przedpłaty (150,00). Całkowita kwota startowego musi zostać przelana na konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 maja 2015 roku.

12. Organizator informuje, że w przypadku dokonania przedpłaty a następnie braku wpłaty pozostałej kwoty wpisowego w terminie, o którym mowa wyżej, przedpłata nie podlega zwrotowi (przepada)

13. Maksymalna ilość startujących ekip jest ograniczona i wynosi 20. O zakwalifikowaniu drużyny do zawodów decyduje data wpłaty kwoty wpisowego lub przedpłaty. Przy dokonywaniu przelewu należy podać imiona i nazwiska osób startujących, miejscowości zamieszkania lub klub, oraz numer kontaktowy przynajmniej jednego z uczestników zawodów.
Numer konta: 98 2030 0045 1110 0000 0242 8870 z dopiskiem: „Jeżewo 2015”
- Przy jakichkolwiek wątpliwościach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
502576019 lub 501521125.

14. W ramach rywalizacji prowadzone będą 4 klasyfikacje:
a. KLASYFIKACJA GENERALNA,
b. „NAJWIĘKSZA RYBA”,
c. KLASYFIKACJA SEKTOROWA,
d. NAJLEPSZY POMOCNIK – TEAM RUNNER

15. Organizator zawodów zapewnia następujący, procentowy podział pozyskanych środków z tytułu opłaty startowej:
a. NAGRODY – 60%
b. KONSUMPCJA – 20%
c. ORGANIZACJA ZAWODÓW – 20%
Przykład: przy 20 startujących ekipach:
- całkowity przychód – 12.000,00 – 600,00 (zwycięzca klasyfikacji „Największa ryba” edycja 2014 – darmowy udział) – organizacja zawodów – 2.280,00
- konsumpcja – 2.280,00

Ad 15 a
- nagrody rzeczowe i okolicznościowe dla trzech najlepszych par w klasyfikacji generalnej
- nagrody rzeczowe dla najlepszych par w klasyfikacji sektorowej
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców klasyfikacji „NAJWIĘKSZA RYBA” – nominacja – darmowy udział w finale PCM „Dębowa 2015” – najlepsza ekipa w klasyfikacji generalnej
- nagroda rzeczowa dla najlepszego pomocnika ,,team runner” – decyduje komisja sędziowska

Ad 15 b
- poczęstunek – 03.06.2015
- obiad – 04.06.2015
- obiad – 05.06.2015
- obiad – 06.06.2015
- poczęstunek – 07.06.2015

Ad 15 c
- przygotowanie stanowisk
- obsługa zawodów

16. Harmonogram – czasowy rozkład zawodów:
- 03.06.2015 – do godziny 10.00 – przyjazd uczestników zawodów
- 03.06.2015 – godzina 10.00-12.00 – otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, czynności organizacyjno porządkowe.
- 03.06.2015 – godzina 12.00-18.00 – rozejście się na stanowiska i przygotowanie do zawodów.
- 03.06.2015 – godzina 18.00 – rozpoczęcie zawodów.
- 03 (godzina 18.00) /04/05/06/07.06.2015 (do godziny 9.00) – zawody.
- 07.06.2015 – godzina 9.00-12.00 – przygotowanie do zakończenia zawodów (demontaż sprzętu, sprzątanie stanowisk …)
- 07.06.2015 – godzina 12.00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów.

II. REGULAMIN ZAWODÓW

1. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe. Każdy z członków drużyny może używać jednocześnie dwóch wędzisk.

2. Każda drużyna ma prawo zgłosić jednego pomocnika: ,,team runner” * Osoba towarzysząca ,,team runner” – nie może zacinać ryb, zarzucać zestawów, podbierać ryb, zanęcać łowiska.

3. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji „fair play”.

4. Każda złowiona ryba, po zważeniu i zrobieniu ewentualnego zdjęcia musi być niezwłocznie wypuszczona do wody.

5. Do wszystkich klasyfikacji zawodów, za wyjątkiem klasyfikacji ,,team runner” zalicza się tylko karpie i amury o masie minimum 2,00 kg.

6. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty karpiowej, karpiowego podbieraka oraz worków karpiowych do przechowywania ryb (każda ryba musi być przechowywana w osobnym worku). Wskazane jest aby każda ekipa posiadała odkażacz do ran.

7. Sondowanie, nęcenie oraz ustawianie markera/ów dozwolone jest:
a. Ponton lub łódź zaopatrzone w wiosła lub silnik elektryczny, łódka zdalnie sterowana – cały czas trwania zawodów. W celu monitorowania żerujących ryb organizator dopuszcza używanie kamery podwodnej.
b. Organizator zawodów, pod groźbą dyskwalifikacji obliguje wszystkich zawodników, którzy w trakcie ich trwania będą korzystać z pontonów (łodzi) do bezwzględnego używania kapoków.

8. Drużyna może stosować maksymalnie 4 markery o ile nie ograniczy to możliwości łowienia innym startującym.

9. Łowienie dozwolone jest tylko na gruntowe zestawy karpiowe przy użyciu metody włosowej. Nie wolno używać przynęt zwierzęcych.

10. Do czasu przybycia sędziego wagowego należy: – ryby przechowywać w worku karpiowym, w zbiorniku, w którym zostały złowione – ważenie ryb będzie odbywać się każdego dnia zawodów w godzinach: 9.00 – 11.00, 18.00 – 20.00
- w nadzwyczajnych przypadkach (duża ilość złowionych ryb) ważenie możliwe będzie o dowolnej porze (kontakt telefoniczny).

11. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z członków ekipy.

12. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

13. Gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi członek drużyny może kontynuować wędkowanie wyłącznie na 2 wędki; musi o tym fakcie powiadomić organizatora zawodów.

14. Wędkowanie oraz hol ryby musi odbywać się w obrębie swego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie ich zestawów, mogą oni ( nie muszą !!!) złożyć protest do komisji sędziowskiej. W przypadku takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji końcowych.

15. Każda ryba ważona jest tylko i wyłącznie sprzętem-wagą dostarczoną przez organizatora.

16. Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać wyjęta z wody w ciągu 15 minut, licząc od momentu ogłoszenia sygnału kończącego zawody.

17. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

18. W klasyfikacji generalnej zawodów (dotyczy wszystkich startujących par), jak również klasyfikacji sektorowej (dotyczy poszczególnych sektorów) zwycięża drużyna, która po sygnale kończącym zawody będzie miała na swoim koncie największą wagę złowionych ryb. W przypadku gdy po sygnale kończącym zawody, dwie lub więcej drużyn uzyska ten sam wynik w odniesieniu do wagi złowionych ryb, to wyższe miejsce w klasyfikacjach, o których mowa wyżej zajmie zespół, który złowił mniejszą ilość ryb. W przypadku gdy przydział miejsc nadal będzie niemożliwy (jednakowa waga i ilość złowionych ryb), o zajętym przez drużynę miejscu (obie klasyfikacje), decyduje waga największej, złowionej przez zainteresowane strony ryby. W sytuacji gdy rozstrzygnięcie rywalizacji w oparciu o złowione ryby będzie niemożliwe (brak złowionych ryb), przydział miejsc zostanie określony na podstawie losowania, zarówno w jednej jak i drugiej klasyfikacji.

19. Każda z drużyn biorących udział w zawodach, po ich zakończeniu, zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, komisja sędziowska ma prawo zdyskwalifikować taką drużynę, bez znaczenia na miejsce zajęte w zawodach.

20. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do komisji sędziowskiej, a jej decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

21. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub cały zespół bez zwrotu kosztów udziału w zawodach.
Gradacja kar:
- pierwsza żółta kartka – ostrzeżenie
- druga żółta kartka – wykluczenie

22. W uzasadnionych sytuacjach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu przed, lub w trakcie trwania zawodów, o czym niezwłocznie poinformuje biorące udział w zawodach zespoły.

23. Organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zawodów podczas wędkowania a przede wszystkim podczas korzystania z łodzi czy pontonu.

24. Organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do uczestników zawodów.

25. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów (zdjęcia, informacje) dotyczących zawodów w mediach i na stronie internetowej organizatora i PFWK.

Z wędkarskim pozdrowieniem: ORGANIZATORZY

Dodano: Luty 02, 2015